W. Edwards Deming, Donald J. Wheeler

deming1.png

W. Edwards Deming był konsultantem o międzynarodowej sławie, który swą pracą wprowadził do japońskiego przemysłu nowe zasady zarządzania oraz zrewolucjonizował podejście do jakości i produktywności.

 

W uznaniu jego wkładu w ekonomiczny rozwój Japonii, Unia Japońskiej Nauki i Techniki (ang. Union of Japanese Science and Engineering) ustanowiła nagrodę Deminga, przyznawaną corocznie za osiągnięcia w dziedzinie jakości i niezawodności produktu. W roku 1960 Cesarz Japonii przyznał doktorowi Demingowi order 2 klasy Medalu Świętego Skarbu. Doktor Deming jest laureatem również innych licznych nagród, między innymi, w roku 1956, Medalu Shewharta od Amerykańskiego Towarzystwa Na Rzecz Jakości (ang. American Society for Quality Control) oraz w roku 1983 nagrodę Samuela S. Wilksa, wręczaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyczne. W roku 1980 sekcja metropolitarna Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego ustanowiła coroczną Nagrodę Deminga za osiągnięcia w dziedzinie poprawy jakości i produktywności. Doktor Deming wybrany został w roku 1983 do Narodowej Akademii Technicznej (ang. National Academy of Engineering). Otrzymał również doktoraty honoris causa w dziedzinie nauk prawnych (LL.D.) i ścisłych (Sc.D.) od University of Wyoming, Rivier College, Ohio State University, University of Maryland, Clarkson College of Technology i George Washington University.

 

W. Edwards Deming powszechnie uważany za guru zarządzania jakością zainspirował tysiące menedżerów na całym świecie do podjęcia wysiłków mających na celu  podniesienia produktywności, jakości oraz do transformacji stylu zarządzania. Jego wykłady i seminaria, które prowadził po II Wojnie Światowej w Japonii, stały się bezpośrednim przyczynkiem do podniesienia konkurencyjności przemysłu japońskiego i jego ekspansji na całym świecie. Japończycy wzięli sobie do serca przesłanie Deminga i zaczęli stosować jego nauki, czego skutki widzimy do dzisiaj. Japonia stała się potęgą gospodarczą, a japońskie przedsiębiorstwa awansowały do światowej ligi.

 

Zarządzanie w oderwaniu od procesów, operowanie wyłącznie liczbami, bez pełnego zrozumienia kontekstu ich powstawania, brak zrozumienia zmienności, doprowadziły, w ocenie Deminga, do kryzysu zarządzania, którego rezultatem jest kryzys ekonomiczny. Autor przedstawia swoją receptę na wyjście z tego kryzysu - słynne 14 Punktów. Mimo, że skupia się na przykładach ze Stanów Zjednoczonych, jego przesłanie jest uniwersalne. 

 

 

donald wheeler

Donald J. Wheeler to amerykański autor, statystyk i ekspert w kontroli jakości. W 1966 roku ukończył University of Texas. Od 1970 do 1982 roku wykładał na Wydziale Statystyki Uniwersytetu w Tennessee. Od 1982 roku pracuje jako konsultant.

 

Jest autorem 22 książek, które zostały przetłumaczone na pięć języków i są używane w ponad 40 krajach. Wheeler jest członkiem zarówno American Statistical Association, jak i American Society for Quality, które odznaczyło go Medalem Deminga.

 

Przeprowadził ponad 1000 seminariów dla ponad 250 firm i organizacji w 17 krajach, na 5 kontynentach. Na jego wykłady do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci z ponad 30 krajów. 

 

 

 

źródła: 

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_J._Wheeler

2) zdjęcie: http://www.spcpress.com/